Kadra

mgr Joanna Laskowska

Nauczyciel, gupa ZAJĄCZKI

Pani Asia pełni funkcję nauczyciela w grupie "Zajączków".

W 2007 roku ukończyła studia licencjackie - Pedagogika ze specjalnością opiekuńczo- wychowawczą z animacją sportu i rekreacji na WSP TWP w Lublinie. Następnie ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie studia magisterskie na kierunku Pedagogika ogólna. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej.

Podczas studiów odbywała praktyki w lubelskich szkołach podstawowych w klasach I-III oraz w świetlicy szkolnej. Zapoznała się wówczas także ze specyfiką pracy pedagoga szkolnego i miała okazję współorganizować zajęcia dla najmłodszych dzieci podczas ferii zimowych. W trakcie studiów przez 4 lata pracowała jako opiekunka, co zachęciło ją do podjęcia pracy w przedszkolu.

W pracy z dziećmi pani Asia jako ważne określa wspieranie ich prawidłowego rozwoju, rozwijanie zainteresowań, dbanie o ich potrzeby. Najważniejsze jednak jest to, by dzieciom jak najczęściej towarzyszyły pozytywne emocje, by były otoczone miłością i troską. Jej zdaniem, aby spełnić te postulaty nauczyciel powinien spędzać aktywnie czas ze swoimi podopiecznymi, motywować do działania, słuchać tego co mają do powiedzenia, współdziałać z nimi w miłej i radosnej atmosferze.

W czasie wolnym lubi chodzić na długie spacery, grać w siatkówkę, podróżować.